Openbaarmaking van voorwetenschap: verantwoordelijk persoon

ITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/1055 VAN DE COMMISSIE
Artikel 4(b)

1.Met het oog op het uitstellen van de openbaarmaking van voorwetenschap overeenkomstig artikel 17, lid 4, derde alinea, van Verordening (EU) nr. 596/2014, maken uitgevende instellingen en deelnemers aan een emissierechtenmarkt gebruik van technische middelen die zorgen voor de leesbaarheid, toegankelijkheid en het bijhouden op een duurzame drager van de volgende informatie:

b) de identiteit van de personen in de uitgevende instelling of bij de deelnemer aan een emissierechtenmarkt die verantwoordelijk zijn voor:

i) het besluit over het uitstel van de openbaarmaking en het moment waarop het uitstel ingaat en waarschijnlijk afloopt;

ii) het verzekeren van de permanente monitoring van de voorwaarden voor het uitstel;

iii) het nemen van het besluit om de voorwetenschap openbaar te maken;

iv) het verstrekken van de over het uitstel gevraagde informatie en de schriftelijke toelichting aan de bevoegde autoriteit;