Uppskjutet offentliggörande: Ansvarig person

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1055
Artikel 4

1. För att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformation i enlighet med artikel 17.4 tredje stycket i förordning (EU) nr 596/2014 (MAR) ska emittenter och deltagare på marknaden för utsläppsrätter använda sig av tekniska medel som garanterar att följande information är tillgänglig, läsbar och går att bevara i ett varaktigt medium:

b) Identiteten på de personer hos emittenten eller deltagaren på marknaden för utsläppsrätter som är ansvariga för att:

i) ha fattat beslutet om att skjuta upp offentliggörandet och beslutet om början på uppskjutandet och dess troliga slut,

ii) garantera den pågående kontrollen av villkoren för uppskjutandet,

iii) fatta beslut om att offentliggöra insiderinformationen,

iv) tillhandahålla den begärda informationen om uppskjutandet och den skriftliga förklaringen till den behöriga myndigheten.