InsiderLog välkomnar Euronext som ny majoritetsägare

Stockholm 17 januari 2018

InsiderLog AB har idag har fått en ny majoritetsägare när Euronext förvärvade 80 % av aktierna i det Serendipity-ägda bolaget.

Euronext är en ledande paneuropeisk börs med närmare 1 300 noterade bolag på sina marknader, med ett samlat börsvärde om ca 3,6 biljoner euro vid årsskiftet. Euronext bildades år 2000 och är en sammanslagning av börserna i Paris, Bryssel, Amsterdam och Lissabon. I november 2017 offentliggjordes att Euronext ingått avtal (villkorat av myndighetsgodkännande) om att förvärva den irländska börsen som är världens första marknadsplats för bl.a. företagsobligationer och investeringsfonder och har emittenter från över 90 länder.

InsiderLog är en molnbaserad mjukvara som automatiserar noterade bolags hantering av insiderinformation och loggböcker på ett sätt som både sparar tid och säkerställer compliance med EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. InsiderLog har utvecklats av juristavdelningen för bolagsgruppen Serendipity, som har fem egna noterade bolag i portföljen. I december 2016 lanserades produkten externt och har på ett drygt år fått fler än 170 börsbolag, banker och advokatbyråer som kunder.

InsiderLog har redan börjat leta sig utanför Sveriges gränser men genom sammangåendet med Euronext öppnas nu den europeiska marknaden på riktigt.

– Det här är såklart helt fantastiskt för oss, säger John Engholm chefsjurist inom Serendipity och grundare av InsiderLog. Vi har som en helt ny aktör kunnat gå från 0 till 170 kunder på bara ett år. Att nu kunna presentera oss som en del av Euronext, som är en ledande marknadsplats i Europa, och rikta oss till de tusentals bolag som de redan har en relation till innebär en enorm potential för ökad tillväxt.

Planen framåt är förstås att expandera säljstyrkan men även att intensifiera arbetet med produktutvecklingen.

– Det finns många fler saker som kan underlätta tillvaron för de här bolagen och vi har redan identifierat och utvecklat nya funktioner som vi erbjuder som tilläggsmoduler till InsiderLog. Ett annat stort steg var ”InsiderLog for Advisors” som inte vänder sig till de noterade bolagen utan till deras rådgivare, som också kommer i kontakt med insiderinformation. Här löser vi ett liknande problem för en helt annan kundgrupp och har på en månad från lansering fått bl.a. Nordens största advokatbyrå och två av ”the big four” revisionsbyråerna som kunder.

– Att en aktör som just Euronext väljer att bli majoritetsägare i InsiderLog är det bästa kvitto jag kan tänka mig på att vi gör helt rätt saker och det känns otroligt spännande att ta det här vidare ut i Europa, avslutar John.

____________

Mer information

insiderlog.comeuronext.com / john.engholm@insiderlog.com / +46 70 264 47 42


Posted

in

by

Tags: